Artykuły

Projekt iTax

4 stycznia 2012

Eksperci Instytutu Jagiellońskiego, na bazie projektu NAPRAWY FINANSÓW PUBLICZNYCH przygotowywanego w latach 2003 - 2004 przez ekspertów Centrum im. Adama Smitha pod kierunkiem Krzysztofa, opracowali projekt iTax mający na celu przygotowanie pakietu ustaw i aktów prawnych zmierzających do uporządkowania i radykalnego uproszczenia systemu finansów publicznych RP.

Założenia tego projektu są następujące:
Proponowana przez nas zmiana systemu podatkowego wychodzi z trzech podstawowych założeń: 
 • dochody z nowego systemu musza być równoważne z uzyskanymi w dotychczasowym systemie (baza to rok 2010);
 • system ma być zgodny z międzynarodowymi zobowiązaniami Polski, w tym z prawodawstwem UE;
 • reforma obejmie również parapodatkowe  obciążenia nakładane na obywateli, głównie składki na ubezpieczenia społeczne.

Podstawowe cechy nowego systemu są następujące:

 • nominalna stawka VAT pozostałaby na poziomie z 2009 roku i wyniosłaby 22%;
 • gruntownej przebudowie poddano by VAT celem zmniejszenia liczby jego czynnych podatników;
 • likwidacji uległyby dotychczasowe formy podatków:
  podatek dochodowy od osób prawnych;
  podatek dochodowy od osób fizycznych;

  składek płaconych na rzecz:
  Fundusz Pracy;
  Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

  składek na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawców, przez pracowników i przez przedsiębiorców we własnym imieniu.

W nowym systemie przewidujemy miejsce dla następujących danin:

 • ryczałtową składkę dużych przedsiębiorców na ubezpieczenia społeczne
  w wysokości 1% przychodu (przez dużych przedsiębiorców należy rozumieć wszelkie podmioty zobowiązane do prowadzenia pełnej rachunkowości, w tym wszystkie osoby prawne, podmioty osiągające przychody powyżej 150 tysięcy złotych rocznie lub handlujące z zagranicą)
 • kwotowy podatek od dużych przedsiębiorców w wysokości 900 złotych miesięcznie,
 • kwotowe obciążenie małych przedsiębiorców, obejmujące kwotowy VAT (300 złotych), kwotową składkę na ubezpieczenia społeczne (300 złotych) i kwotowy podatek dochodowy (300 złotych), łącznie 900 złotych miesięcznie,
 • połączony podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych, wynoszący zamiast obecnych 58% wynagrodzenia netto 52% w pierwszym roku, 45% w drugim roku, 38% w trzecim roku i 33% w czwartym roku, płacony jako podatek od wynagrodzeń bez konieczności istnienia indywidualnych rozliczeń obywateli z fiskusem ? likwidujemy deklaracje PIT.

Renty i emerytury (oraz inne świadczenia z s.f.p.) byłyby odtąd wypłacane w kwocie netto, co o taką samą kwotę zmniejszyłoby wydatki i dochody sektora finansów publicznych.

Modelowo począwszy od 2011 roku dochody jednostek samorządu terytorialnego stanowiłyby: VAT od dużych przedsiębiorców i kwotowy VAT od małych przedsiębiorców, podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz dotychczasowe pozostałe dochody własne i środki z UE. Dotacje od sektora centralnego do terytorialnego zostałyby zlikwidowane jako niepotrzebne.

W wyniku postulowanej zmiany już w pierwszym roku s.f.p. czerpałby niemniejsze dochody netto niż dotychczas, przy wyraźnym wzroście zatrudnienia, usprawnieniu i uproszczeniu systemu i wzroście zamożności społeczeństwa. W kolejnych latach istniałby możliwość dalszego obniżania obciążeń pracy.


Komentarze

Nie ma jeszcze komentarzy...
Zaloguj się, aby dodać komentarz.

O Krzysztofie Dzierżawskim

„Poznaliśmy się w latach 70. Był inżynierem zainteresowanym literaturą piękną i nie podejrzewałem, że stanie się ekspertem ekonomicznym. Ale już wtedy irytowały go absurdy gospodarki socjalistycznej. Chyba to ja go zaraziłem zainteresowaniem ekonomią i zarządzaniem.”
Stefan Bratkowski, honorowy prezes SDP
„Pracowaliśmy razem kilkanaście lat. Miał ogromną wiedzę z teorii ekonomii, jednocześnie był człowiekiem pełnym pogody ducha. Jego postawa intelektualna oraz ta właśnie pogoda sprawiały, że miał duży wpływ zarówno na współpracowników, jak i na adwersarzy w dyskusjach. Miał wspaniały zmysł obserwacji, dar dostrzegania istoty rzeczy oraz umiejętność przekazania ich innym. Był wrażliwym na niesprawiedliwości systemu i w tym, co pisał, starał się znaleźć sposób zmiany tego stanu rzeczy.”
Andrzej Sadowski, współzałożyciel CAS
„Pan Krzysztof był jednym z niewielu znanych mi ludzi, którzy z konsekwencją bronią normalności w istniejącym wokół bagnie absurdu. Robił to w sposób godny, nie wdając się w spory personalne. Zresztą, Jego żelazna logika wystarczyła, żeby "wytrącić broń" z ręki polemisty. Ekonomia była w nim. Dzięki swojemu intelektowi i kulturze bycia, trudno było go nie lubić i nie szanować.”
Grzegorz Szczodrowski z Uniwersytetu Gdańskiego
„Krzysztof Dzierżawski kojarzy mi się przede wszystkim z niezwykłą odpornością na mity ekonomiczne, których jest wiele. Miał ogromną wprost zdolność zdroworozsądkowego i nieuprzedzonego patrzenia na różne sprawy gospodarcze. Wydaje mi się, że pomagało mu to trafnie ujmować istotę wielu zjawisk. Potrafił opisywać analizowane zjawiska w sposób bardzo oryginalny, a zarazem bardzo prosty. Niewątpliwie dlatego z jego przemyśleń tak chętnie korzystały media. Jego liczne publikacje opatrzyłbym wspólnym tytułem: Sens i nonsens w życiu gospodarczym.”
Prof. Tadeusz Tyszka, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, prezydent Centrum im. Adama Smitha
 
© 2011-2012 Rodzina Dzierżawskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: planetSAP.info oraz 44GROUP.